Často kladené dotazy

Jedinou Vaší povinností je sjednat si smlouvu o sdružených službách dodávky energií s naší společností. Postup je individuální, ale nejlepší způsob je, že Vás, přímo v místě bydliště, navštíví náš obchodní zástupce, který má vždy u sebe všechny potřebné formuláře, ale hlavně je perfektně proškolen a schopen odpovědět na všechny Vaše Dotazy. Samotný proces změny dodavatele, včetně jednání se stávajícím dodavatelem či nahlášení změn u operátora trhu je zcela na nás. Nemusíte tedy dělat vůbec nic a vše zařídíme za Vás.

Ze zákona se za změnu dodavatele neplatí nic a vše je zcela zdarma. Není možné, aby si dodavatel účtoval jakékoli poplatky uvedené jako poplatky za změnu dodavatele.

Na tuto otázku není jednotná odpověď. Vše se řídí výpovědní lhůtou stávajícího dodavatele, což většinou bývají 3 měsíce. O postupu a datu připojení Vás budeme písemně informovat.

Nad celým trhem s elektřinou, tvorbou a dodržováním stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad.

Distribuce (ČEZ, E.ON, PRE), která je majitelem elektroměru.

V tomto případě se nic nemění. Odečty měřidel bude i nadále zařizovat provozovatel distribuční soustavy, který nám pak předá informace z odečtu, a my následně vystavíme vyúčtovací fakturu.

Možností je hned několik. Požadavek můžete zaslat písemně na naši korespondenční adresu nebo na email, či využít naši zákaznickou linku, kde Vám operátoři vyjdou vstříc a vyřídí veškeré změny. Adresy a telefonní číslo najdete v sekci kontakt.

Naše adresa

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87536

IČ: 03988171 ׀ DIČ: 03988171

Kontaktujte nás